Now Reading
Bi+ Sözlüğü No: 2

Bi+ Sözlüğü No: 2

Bi+Fobi

Bitopya olarak amme hizmetine devam ediyor, bi+ sözlüğünde bi+fobiyi masaya yatırıyoruz.

Bi+fobi nedir?

Biseksüel+ düşmanlığı olarak da tanımlayabileceğimiz bi+fobi, monoseksizmin neden olduğu, insanların bi+’lara bi+ olduğu için, hetero ya da eşcinsel olmadığı için önyargı ve korku duyması, nefret ve düşmanlık beslemesi anlamına gelen bir ayrımcılık biçimi.

Bi+fobiye dair bilmemiz gerekenler:

 • Bi+ olumsuzlamayı, bi+ olmaya dair mitler ve stereotipleri yeniden üretir. Monoseksizmin yarattığı normu, nefret ve düşmanlık refleksleriyle sürdürür.
 • Monoseksizmin neden olduğu bi+ silinmesini gerekçelendirme aracıdır. Hetero-eşcinsel, arzu-deneyim ikilikleri bir tarafın hiyerarşi olarak daha önemli görüldüğü zihinlerde varlığını sürdürdüğünde, birtakım insanlar kimliklerinden ötürü iktidar alanı kazandıklarında, öğretiye karşı “tehlike” arz eden bi+ varoluşlarına yönelik düşmanlık ve nefret bu ikiliklerle beslenir.
 • Bi+’lar kendi varoluşları ve arzuları yok sayılarak tamamen (olması gerektiği dikte edilen) partnerlerine göre tanımlanırlar ve bu tanımlama asla bi+ olmaz. Partnerlerinin cinsiyeti kişinin yönelimini belirler ve bu norm bi+fobiyi üretir.
 • “Straight olarak pass edebiliyorsun, bunun kolaylığını yaşıyorsun” gibi söylemlerle kendini gösterir. Bunun anlamı, bi+ olarak kendini beyan eden, arzusu ve/veya deneyimi, var oluşu bi+ olan insana “sen aslında heteroseksüelsin ve heteroseksüel olmanın ayrıcalığını yaşıyorsun” demektir.
 • Heteronormativite kaçınılmaz biçimde bi+fobiye neden olur. Zorunlu heteroseksüellik, bi+’ların en çok maruz bırakıldığı baskı ve norm biçimlerinden biridir.
 • Homofobi bi+fobiyi tanımlamak için yeterli değildir çünkü bi+’lar bi+ olduklarından dolayı nefret, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalırlar. Kendilerini tanımladıkları şekilde tanınmazlar, toplumun ikilik merceğinde silinmeye mahkum edilir ve varlıklarını inkâra zorlanırlar.
 • Bi+’ların aslında gerçek olmadığını, var olmamızın imkansız olduğunu söyleyen hatta var olmamamız gerektiğine inandırarak bizi geçersiz kılan bir baskı aracına dönüşüyor.
 • Bununla birlikte bi+’lara yüklediği olumsuzlamaların bi+’lara etkisi fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık sorunlarıyla yaşam mücadelesi vermek oluyor. Bi+’ların bu sebeple LGBTİ+ topluluğu içinde en yüksek seviyede sağlık sorunu yaşayan grup olduğu pek çok araştırmayla belirtiliyor. Bu sorunlarla baş etme yöntemi olarak intihar, intihar düşüncesi, yüksek seviyede uyuşturucu kullanımı gözlemleniyor. Bifobi tolere edilecek, “hafif” bir şey değil, bifobi çok fazla zarar veriyor; hatta öldürüyor.
 • Sadece kişilerarası bir agresyonmuş gibi sunuluyor ve sessizlik yoluyla üretiliyor. Böylece “zaten orada olmayan” bir şeye parmak doğrultamazsınız. İşte tam da bu bizi öldürüyor.
 • Bi+ olmak çeşitlilik arz eden, kendi halinde tam ve bütün bir varoluş olarak değil de ya zaten olmayan ya da yeterince politik olmayan, utanılacak, “geçiş evresinde” bir şey olarak görülmek üzere icra edilir.
 • Sadece cis-heteropatriyarkal toplumda değil LGBTİ+ topluluklarda da genel olarak üretildiği için çifte ayrımcılığa neden olur. Bu yüzden hiç de addedildiği gibi önemsiz değil; aksine son derece ağırdır.
 • İçeriklerimizde hep dikkat çekmeye çalıştığımız üzere afobi, transfobi gibi önyargı ve ayrımcılık biçimleriyle paralellik gösterir.
 • Bi+fobi sürekli maruz bırakıldığımız bir şey olduğu kadar içselleştirdiğimiz de bir şeydir çünkü monoseksizm hepimizi etkiler, hepimize baskı uygular.
Bu içerik de ilginizi çekebilir: Bi+ Sözlüğü No:1

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
What's Your Reaction?
Ben Şok
0
Bifobiye Karşı Ses Çıkar
3
But Tutar
0
Gullüm Ayol
0
Tutmaz Ama Evet
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bitopya Copyright © 2024. Created by edalgakiran

Scroll To Top

Pin It on Pinterest