Now Reading
Lezbiyenlerin Biseksüel Kadınlara Karşı Önyargılarına Dair Bir Çalışma

Lezbiyenlerin Biseksüel Kadınlara Karşı Önyargılarına Dair Bir Çalışma

Zhana Vrangalova


  • Çevirmen notu: Bu yazının çevirisi, LGBTİ+ topluluklarda sıklıkla görünen bir duruma dair istatiki bilgi içermesi anlamında önemli bir noktaya parmak bastığı düşünülerek yapıldı. Ama araştırmanın tüm trans şemsiyesindeki biseksüelleri gözetmemesinin bir eksiklik olduğu açık. Fakat yazı biseksüel erkekler ve maskulenlik özdeşleştirmesine dikkat çekiyor. Ayrıca bu çevirinin, hakkında araştırma yapılan konuya dair verimli bir tartışma açabileceği öngörülüyor.

Pek çok biseksüelin yaşadığı “çifte damgalanma” son birkaç 10 yılda akademik literatürde iyi bir şekilde belgelendi. Gey ve lezbiyenler gibi biseksüeller de hetero olmadıkları için heteroseksüel çoğunluğun neden olduğu damgalama ve dışlamaya maruz bırakılıyor. Fakat ayrıca “yeterince” eşcinsel görmedikleri için gey/lezbiyen azınlık biseksüellerden uzak duruyor. 

Yanlış anlaşılmasın, gey ve lezbiyenler heteroseksüellere kıyasla biseksüel kadın ve erkeklere yönelik daha pozitif tutum sergiliyorlar. Fakat diğer gey erkek ve lezbiyen kadınlara beslediklerinden daha fazla olumsuz duyguları biseksüellere karşı besliyorlar. Biseksüellerin ve diğer cinsel azınlıkların yaptıklarına (kendini aseksüel, queer ve panseksüel olarak tanımlayanlar başta olmak üzere) kıyasla biseksüellere daha fazla olumsuz yaklaşıyorlar.

Bu “çifte damgalanma” biseksüellerin refahını kötü etkiliyor. Özellikle biseksüel kadınlarda gey ve lezbiyenlere kıyasla daha fazla ruh sağlığı problemleri ve anksiyete, madde kullanımı ve diğer zihinsel ve fiziksel hastalıklar rapor ediliyor.

Özellikle biseksüel kadınlar LGBTİQ+ topluluğunda –en azından arzulanma konusunda– kendilerine yer bulmakta zorluk çekiyorlar. Lezbiyen kadınlar ve toplulukları, biseksüel kadınları güvenilmez, tek eşliliği beceremeyen, hastalık taşıyıcıları ve “düşmanla yatan” şeklinde tektipleştiriyorlar, bu sebeple onları potansiyel arkadaş, cinsel ve romantik partner olarak kabul etmeme konusunda kötü şöhrete sahipler. Ayrıca biseksüel erkekler, geyler tarafından belirli bir derecede damgalanıyorlar. Fakat gey erkeklerin tek eşliliğe kültürel olarak daha az önem verdiğinin ve tek gecelik ilişkilere daha fazla ilgi gösterdiğinin düşünülmesi sebebiyle biseksüel erkeklerin arzulanabilirliği, bu tektipleştirmelerden daha az etkileniyor. Hatta gey erkeklerin maskulenliğe (biseksüel erkeklerde daha yüksek oranda olduğu düşünülüyor) yönelik tercihleri sebebiyle destekleniyorlar bile.

Bu “çifte damgalanma” biseksüellerin refahını kötü etkiliyor. Özellikle biseksüel kadınlarda gey ve lezbiyenlere kıyasla daha fazla ruh sağlığı problemleri ve anksiyete, madde kullanımı ve diğer zihinsel ve fiziksel hastalıklar rapor ediliyor.

Neden pek çok lezbiyen, biseksüel karşıtı? 

Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity (Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliği Psikolojisi) dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, bunun sebebinin araştırmacıların erkek egemen arzu hipotezi adını verdikleri şeyden ötürü olduğunu öne sürüyorlar. İnsanlar (gey erkek ve lezbiyen kadınlar gibi) biseksüelleri kadınlardan ziyade erkeklere daha fazla ilgi duyan kişiler olarak algılıyorlar. 

Aslında biseksüel erkeklere yönelik tek tip algı “inkar halindeki gey erkek”tir. Biseksüel kadınlara yönelik olansa eğlence için ya da hetero erkeklerin ilgisini çekmek için kadınlarla geçici olarak takılıp “kendini gizleyen heteroseksüel”dir. Her iki durumda biseksüel kadınların ve erkeklerin cinselliği erkeklere odaklı olarak algılanıyor.

Anlaşılabileceği gibi bu da gösteriyor ki; hemcinsine duyduğu ilgisi ‘sahte’ olduğu düşünülen biseksüel kadınların lezbiyen kadınlar tarafından kabulü, gey erkeklerin, hemcinsine duyduğu ilgisi daha hakiki bulunan biseksüel erkekleri kabul etmesine göre daha fazla problem teşkil ediyor.

Lezbiyen kadınlara ve gey erkeklere göre biseksüellerin en çok hangi cinse ilgi duyduğuna ilişkin bir grafik

Bu son çalışmada, 165 lezbiyen kadın ve gey erkeğe (yaş ortalaması 31, 18-60 yaş aralığı, % 32’si şu an lisans öğrencisi, % 61’i beyaz) cevaplamaları için bir soru seti sunulmuş. Sorular kendi gruplarının genel olarak biseksüel kadın ve erkekleri nasıl gördükleri ve biseksüellerin cinsel olarak ne derece erkeklere ve ne derece kadınlara ilgi duyduklarını düşündükleri üzerine.

Geçmiş araştırmayı doğrulayan lezbiyen kadınlar geylere göre biseksüellere karşı daha olumsuz. Ve özellikle geylerin biseksüel erkeklere yaklaşımlarına kıyasla, lezbiyenler biseksüel kadınlara karşı daha olumsuz.

Üstelik yukarıdaki grafiğin gösterdiği gibi sonuçlar erkek egemen arzu hipotezini destekliyor. Lezbiyen ve gey katılımcıların ikisi de biseksüel erkeklerin önemli derecede kadınlardan çok erkeklere ilgi duydukları konusunda hemfikirler. Lezbiyen kadınlar, bu durumun biseksüel kadınlar için de aynı olduğunu hissediyor. Tek istisna, biseksüel kadınların eşit derecede erkek ve kadınlara ilgi duyduğunu hisseden gey erkekler.

Sonraki analizler gösteriyor ki; erkek egemen arzu hipotezi, gey erkeklerin biseksüel erkeklere karşı düşmanlığından ziyade lezbiyen kadınların biseksüel kadınlara düşmanlığının nedenini açıklıyor. Diğer bir deyişle lezbiyen kadınlar biseksüel kadınların kadınlardan çok erkeklere ilgi duyduğunu düşünüyorlar. Bu da onların biseksüel kadınlardan hoşlanmamalarına neden oluyor. Öte yandan geylerin biseksüel erkeklerden hoşlanmaması için daha az nedeni var. Çünkü biseksüel erkeklerin yöneliminin hemcinsine olduğu algısı hakim.

Bu nispeten küçük bir araştırmaydı. Daha geniş bir düzlemde katılımları sağlanacak gey erkekler ve lezbiyenlerin görüşleri ölçülerek (onlardan gruplarının görüşlerini rapor etmelerini istemekten ziyade) çalışmanın sonuçlarının tekrarlanması gerekiyor. Yine de bu, lezbiyen kadın ve gey erkekler tarafından domine edilen topluluklardaki queer cinselliklere karşı oluşan önyargıyı anlama yetimize eklemleniyor.

Sırada tabii ki LGBTİQ+ topluluklardaki önyargıyı azaltmak ve bu “biz ve onlar” karşıtlığının üstesinden gelmek var. Bizi silmeye çalışanlara karşı birbirlerini destekleyenler olarak tüm cinsel ve cinsiyet azınlıklarının birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. 


Bu yazı da ilginizi çekebilir: Biseksüeller Neden Yüksek Oranda Ev İçi Şiddet ve Ayrımcılık Yaşıyorlar?

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
What's Your Reaction?
Ben Şok
0
Bifobiye Karşı Ses Çıkar
11
But Tutar
2
Gullüm Ayol
1
Tutmaz Ama Evet
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bitopya Copyright © 2019. Created by edalgakiran

Scroll To Top

Pin It on Pinterest