Now Reading
Bifobi, Sağlık Araştırmasını Sınırlıyor ve Hastaların Canını Yakıyor

Bifobi, Sağlık Araştırmasını Sınırlıyor ve Hastaların Canını Yakıyor

Lauren B. Beach

Bu yazı Biphobia Limits Health Research and Hurts Patients isimli yazının Türkçe çevirisidir. 


Yapısal bifobinin biseksüellerin sağlığına olumsuz etkileri var. Sağlık uzmanları, uygulamada bu olumsuz etkileri tekrarlamaktan kaçınmak için bifobi, biseksüel sağlık araştırması için ayrılan fonların azlığı ve biseksüellerin sağlık düzeylerinin farkı arasındaki ilişkileri anlamalı. Hem bilimsel araştırma bulguları hem de biseksüel topluluğunun deneyimleri, bifobiyle mücadele edilmesinin ve biseksüel sağlık araştırması fonlarının artırılmasının gerekli olduğunu gösteriyor. 

LGBT’lerin yarısından fazlası, kendini biseksüel olarak tanımlıyor. Cinsel yönelim, çekim ya da davranış üzerinden tanımlandığında da benzer şekilde biseksüel çoğunlukla karşılaşılabilir. Bu demografik eğilimler, birden çok deneyim ve kimlik kesişimlerini de içeriyor: Kendini biseksüel olarak tanımlayıp beyaz olmayanların sayısı beyazlara göre daha yüksek. Cisgender’lara göre daha fazla trans ve nonbinary, kendisini biseksüel olarak tanımlıyor. 

Biseksüellerin geniş bir yüzdesini translar ve beyaz olmayanlar oluşturuyor. Ayrıca lise çağındaki gençler arasında yapılan araştırmalar, giderek artan bir biçimde geleceğin biseksüel olduğunu gösteriyor. Güncel bir araştırma lise öğrencilerinin % 2.1’inin kendisini gey ya da lezbiyen olarak tanımlarken %5.7’sinin biseksüel olarak tanımladığını gösteriyor.

“‘Çifte ayrımcılık’, biseksüellerin sosyal tecrit ve yalnızlığı daha çok yaşamalarına sebep oluyor. Artan sayıda yapılan çalışma, yapısal, kişilerarası ve içselleştirilmiş düzeylerde bifobiyi, geniş çaptaki nüfus bazlı biseksüel sağlık farklarıyla ilintiliyor.” 

Biseksüellerin sağlık düzeyleri dikkat çekici ölçüde farklı. Hetero, gey ve lezbiyenlere göre biseksüeller daha çok zihinsel sağlık problemleri yaşarlar, madde kullanımı ve kişilerarası şiddet yaşama ihtimalleri daha yüksektir.  2015 yılında Amerika’da gerçekleştirilen Transgender Veri Araştırması, trans olan biseksüellerin sağlıklarının, trans monoseksüellerinkinden daha kötü olduğunu gösteriyor. Artan sayıda çalışma, beyaz olmayan biseksüellerin -özellikle siyahların sağlık koşullarının beyaz biseksüellerinkine göre daha kötü olduğunu ortaya çıkardı. Biseksüeller ayrıca yüksek oranda fakirlikten muzdaripler, ayrıca gey, lezbiyen ve heterolara göre sağlık hizmetlerine erişimleri daha az.

Üstelik biseksüeller, heterolardan olduğu kadar LGBT topluluklarından da yüksek seviyede bifobiye maruz kaldıklarını bildiriyorlar. Bu durum biseksüellerin sağlık koşullarını daha kötü etkiliyor. Bu “çifte ayrımcılık”, biseksüellerin sosyal tecrit ve yalnızlığı daha çok yaşamalarına sebep oluyor. Artan sayıda yapılan çalışma, yapısal, kişilerarası ve içselleştirilmiş düzeylerde bifobiyi, geniş çaptaki nüfus bazlı biseksüel sağlık farklarıyla ilintiliyor. 

Bifobinin sağlık araştırmasına olumsuz etkileri

Bu farklara rağmen biseksüel sağlığı araştırmalarına sağlanan kamusal ve özel fon az miktarda. 2016 yılında yayınlanan LGBTQ Sorunları için Fon Sağlayıcıları Raporu gösteriyor ki; fon sağlayıcıları LGBT projelerini desteklemek için yaklaşık 202 milyon dolar karşıladı. Fonların 37 milyon doları LGBT topluluğunun alt topluluklarını desteklemek için bölüştürüldü. Fakat bu meblağın sadece 300 doları biseksüeller ve biseksüel topluluğu için harcandı. Bu sayılar hiç de olağandışı değil. LGBTQ Sorunları için Fon Sağlayıcıları tarafından yayınlanan her bir izleme raporu, biseksüel topluluklarının, LGBT konularına harcanan meblağın %1’inden daha azını edindiğini gösteriyor.

NIH Cinsel ve Cinsiyet Azınlığı (Sexual and Gender Minority [SGM]) Araştırma Ofisi’nin 2012 yılında yaptığı araştırma portfolyosu analizi (Cinsel ve Cinsiyet Azınlığı alt nüfusunun karşıladığı fonu kesintiye uğratacak en güncel analiz) ilk başta daha çok umut vaad ediyordu: NIH’in fon sağladığı Cinsel ve Cinsiyet Azınlığı araştırma projelerinin % 13.6’sı biseksüel sağlığını içeriyordu. Biseksüel sağlığına yatırım yapan özel kurum desteği (miktarı % 1’den daha az) ile kıyaslandığında NIH’in karşıladığı miktarın (% 13.6) nispeten daha yüksek olan yüzdesi, çoğunlukla bir koşulla sağlanıyor: O da HIV. 2012’de fonlanan Cinsel ve Cinsiyet Azınlığı sağlığı araştırma çalışmaları HIV/AIDS’e odaklandı. Bu çalışmaların çoğunluğu, erkeklerle seks yapan cis erkeklerde (MSM)* HIV’i önlemeyi ve bu konuda sağlanan sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Fakat HIV araştırma fonu kategorisi olarak MSM’nin kullanımı, bu araştırma çalışmalarının biseksüel erkekleri içermesini sınırlıyor. Bu bakımdan biseksüel silinmesi, biseksüelleri içeren HIV araştırmasına yapılan tüm mali yatırımın açıkça değerlendirilmesini sınırlıyor. 

Biseksüel erkekler, erkekler ve kadınlarla seks yapan erkekler, HIV’e ilişkin MSM’ye odaklanan araştırmada genel nüfusa kıyasla çok az temsil ediliyor. 

Cinsel ve Cinsiyet Azınlığı özelinde karşılanan fonun daha büyük miktarlarda kesintiye uğraması aynı raporda şaşırtıcı biçimde şunu açığa çıkardı: Sağlanan kaynakların sadece % 0.5’i ila % 3’ü, özel olarak sırasıyla biseksüel erkek ve kadınların sağlığının araştırılmasına ayrıldı.

“Yapısal bifobi, biseksüel sağlığı araştırması için sistematik olarak daha az yatırım yapılmasına neden oluyor.”

Biseksüel örgütleri ve hak savunucuları uzun bir süre biseksüel sağlık araştırmasına adanan kaynakları acil olarak artırmayı savundu. Biseksüeller hem anaakım toplumda hem de LGBT örgütlenmelerinde biseksüel görünürlüğüyle eşitliği sağlamak ve artırmak için onlarca yıldır mücadele ediyor. Biseksüel sağlığı hakkında titizlikle işlenen bilimsel araştırmalar yapıldıkça, biseksüel hak savunucuları, bifobinin biseksüel nüfusun sağlığını kötüleştirdiğine dair farkındalığı yılmadan artırmaya çalıştılar.

Ne yazık ki, biseksüel topluluğu hak savunucularının ve sağlık politikası savunucularının biseksüel sağlığı araştırma fonlarının artırılmasına yönelik çağrıları hemen hemen tümüyle cevapsız kaldı. 

Tüm bu yaşananlar hesaba katıldığında bulgular, yapısal bifobinin sistematik olarak biseksüel sağlığı araştırması için daha az yatırım yapılmasına neden olduğunu gösteriyor. Bu sebeple de biseksüellerin sağlığı ve refahını  iyileştirecek bir yöntemle** sağlık hizmetlerini geliştirip bu hizmetleri uygulayabilme kapasitesi sınırlandırılıyor. Ulusal nüfusu temsil eden çalışmalar, Amerika’da en az 5 milyon yetişkinin ( ki bu sayı da zamanla artıyor) kendisini biseksüel olarak tanımladığını gösteriyor. Biseksüellerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyen biseksüel sağlık düzeyi farklarının genişliği, büyüklüğü ve yaygınlığı şaşırtıcı niteliktedir ve iyi belgelenmiştir. Üstelik bu farkların sorumlusu olan hakim mekanizmanın kendisinin bifobi olduğu görüşü artan sayıda ampirik kanıtla destekleniyor. 

Hem LGBT konularına özel, hem de devlet kaynaklı fonları analiz eden kamusal portfolyo içerikleri gösteriyor ki; hibe veren kurumlar, fon sağlayıcıların biseksüel sağlığına kaynak ayırmadıklarının farkında. Cinsel ve Cinsiyet Azınlığı’na ilişkin sağlık araştırmacısı olarak çalışıyor olmamın yanı sıra hayatımın yarısından çoğunu biseksüel topluluklarını organize etmek ve sağlık politikası savunuculuğu yapmaya harcadım. 

Bir biseksüel, biseksüel topluluğu mensubu, Cinsel ve Cinsiyet Azınlığı sağlık araştırmacısı olarak edindiğim deneyimler ışığında biseksüellerin sağlık ve refahına, hükümet, sağlık hizmetleri ya da LGBT örgütleri özelinde, yatırım yapmamanın bir istisna değil norm olduğunu öne sürüyorum. Bu bağlam ve tarihsel arka plan çerçevesinde biseksüel sağlığı araştırmasına yönelik fonun yoksunluğunun adını koymalıyız: Yapısal bifobi.

Sağlık uzmanları bifobiyle mücadele edip biseksüel sağlığını nasıl iyileştirebilir?

Biseksüel hastalarına yüksek kalitede sağlık hizmeti vermeye kendini adayan sağlık uzmanları, bu adanmışlıklarını yapısal bifobinin önüne geçmek için adımlar atmadan  hayata geçiremezler. Sağlık araştırması ve hizmeti çerçevesinde yapısal bifobiden daha çok olumsuz etkilenmenin önüne geçmek için uzmanlar aşağıdaki tavsiyeleri uygulamayı düşünmeli.: 

  • Bifobi sebebiyle sağlık uzmanlarına açılan biseksüel sayısı daha az. Uzmanlar, biseksüel hastalarına kültürel olarak uygun hizmeti vermeyi, hizmetin kaliteli olmasını sağlamayı öğrendiklerinden emin olmak için özel uzman eğitimleri almalı. LGBT toplulukları ve örgütleri içinde var olan yapısal bifobi sebebiyle uzmanlar, bu eğitimleri yürütmek için biseksüel hastalarına kültürel olarak uygun sağlık hizmeti sağlamak konusunda uzmanlaşmış biseksüel örgütler ya da bireylerle çalışmalı. 
  • Biseksüel hastaların bekleme odasında sağlık uzmanlarına açılmaları için uzmanlar onları güçlendirecek kaynaklar sunmayı düşünmeli. Bu amaçla, 2019 yılının Mart ayında, Human Rights Campaign’in (HRC) yürüttüğü Pan, Akışkan ve Queer Çalışan Araştırması Grubu, oldukça iyi bir kaynak geliştirdi. HRC işbirliğiyle The Bisexual Resource Center, BiNet USA ve the Bisexual Organizing Project tarafından yayınlanan Biseksüel Olarak Açılma Rehberi de başka bir güçlü kaynak. 
  • Uzmanlar, biseksüellerin ihtiyaçlarına özel sağlık hizmeti tavsiyelerine aşina olmalı. GLMA: Health Professionals Advancing LGBTQ Equality (Sağlık Profesyonelleri LGBTQ Eşitliğini Artırıyor) isimli örgüt, “En Önemli 10 Sağlık Hususu” listesi hazırladı. Bu liste, klinik tedavi uzmanlarının özyönetimli öğrenmeyi benimsemeleri yolunda ilk adımı atmaları için çalışan sağlık uzmanlarıyla biseksüellerin müzakere etmeleri gereken maddelerden oluşuyor. 
  • Klinik tedavi uzmanları biseksüel sağlığı araştırma çalışmalarına yönelik fon başvurusunda bulunmak için biseksüel örgütleri ve paydaşlarla çalışmalı. Böylece biseksüel örgütler biseksüel sağlığını iyileştirmek için gerekli kaynakları tedarik etmeye çalışabilirler. Klinik tedavi uzmanları, biseksüellere yönelik sağlık hizmetlerini ve biseksüel sağlığını iyileştirmek için gerekenleri ayrıntılı olarak açıklamanın yolunu bulmalı.

Özetle, sağlık uzmanları biseksüel araştırma fonunu artırma ihtiyacını kendilerine sürekli hatırlatmak için biseksüel hastalarla, paydaşlarla, örgütlerle işbirliği içinde olmalı. Uzmanlar en azından biseksüel sağlığı araştırmasına odaklı kaynakları artıracak çabaları desteklemek için harekete geçmeli. Biseksüel sağlığı araştırmasına yönelik destekleri artıracak ve sağlık uzmanlarınca yürütülecek iletişim, yapısal bifobiyi azaltır ve biseksüel hastalara yönelik hizmet kalitesini artıracak en iyi uygulama önerilerinin** hız kazanmasına katkıda bulunur. Biseksüel sağlığı araştırma fonunu artıracak biseksüel örgütlerinin paydaşlarıyla işbirliğine giden uzmanlar, sağlık hizmeti sistemini ve toplum içinde geniş ölçüde biseksüellerin sağlığını ve refahını iyileştirebilir.


 * (İngilizce kısaltması: MSM-men who have sex with men)
**yazının orijinalinde belirtilen “evidence-informed care”, hizmet ve uygulama sürecinin, rakamsal değerden çok kişi odaklı olması gerektiğinin altını çizen bir terim. Kaynak: https://www.woundscanada.ca/docman/public/wound-care-canada-magazine/2014-vol-12-no-1/510-wcc-spring-2014-v12n1-research-101/file (ç.n)


Bu yazı da ilginizi çekebilir: Biseksüeller Biseksüel Silinmesinin ve Bifobinin Sonucu olarak Ciddi Hastalık Riskleri Taşıyorlar 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
What's Your Reaction?
Ben Şok
0
Bifobiye Karşı Ses Çıkar
0
But Tutar
0
Gullüm Ayol
0
Tutmaz Ama Evet
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bitopya Copyright © 2019. Created by edalgakiran

Scroll To Top

Pin It on Pinterest